Sektor za obrazovanje odraslih, kao osnovna organizaciona jedinica, objedinjuje i koordinira rad Odjeljenja za plan i analizu i Odjeljenja za provođenje programa i ispita. U sektoru se obavljaju usko stručni poslovi iz osnovne djelatnosti Zavoda, odnosno iz oblasti obrazovanja odraslih. Sektor obezbjeđuje sinhronizovanu realizaciju plana obrazovanja odraslih sa programskim aktivnostima nadzora i kontrole nad provođenjem programa, kao i provođenja ispita. Djelatnosti Odjeljenja za plan i analizu i Odjeljenja za provođenje programa i ispita su međusobno u interaktivnoj ovisnosti, te se sa instance sektora vrši praćenje i blagovremeno usmjeravanje pojedinih aktivnosti kako bi se izbjegli potencijalni zastoji u funkcionisanju podsistema obrazovanja odraslih, kao dijela obrazovnog sistema Republike Srpske.